Välkommen till GIS6K - ett samarbete mellan sex  kommuner i nordvästra Skåne ..